Tidtakerutstyr

 JaRo`s Hund - Kvalitet til hund og hundefører


Galican tidtakersystem.

Basic CANometer - Kablet
Basic CANometer - Kablet
Basic CANometer - Kablet
Basic CANometer - Kablet
Basic CANometer - Kablet
Basic CANometer - Kablet
Basic CANometer - Kablet
Basic CANometer - Kablet
Basic CANometer - Kablet
Basic CANometer - Kablet

Elektronisk tidtaker med grunnleggende funksjoner for agilitykonkurranser. 

LED-skjerm med høy lysstyrke, selv med sollys.


  INKLUDERER:

- 1 x Høy lysstyrke, liten skjerm

- 1 x Stativ

- 2 x kablede følere

- 2 x reflekser

- 2 x tilkoblingskabler (20 meter)

- Transportpose

   KJENNETEGN:

- Kablede følere med statuskontroll

- Feil visning på skjermen

- 1 sekund vakttid

- Lysstyrkeregulering


ARN NR CRN01


Pris kr. 17.000,-

Advanced CANometer - Kabled
Advanced CANometer - Kabled
Advanced CANometer - Kabled
Advanced CANometer - Kabled
Advanced CANometer - Kabled
Advanced CANometer - Kabled
Advanced CANometer - Kabled
Advanced CANometer - Kabled

Advance CANometer Kablet


Eksklusiv design for agility. Laget i Spania.

  INKLUDERER:

- 1 x Stor skjerm med høy lysstyrke

- 1 x Stativ

- 2 x kablede følere

- 2 x reflekser

- 2 x tilkoblingskabler (20 meter)

- Transportpose


  KJENNETEGN:

- Kablede følere med statuskontroll

- Feil og vegringer kan vist på skjermen

- Timer tilbakestiles fra “Virtual Button Pannel”

- 15 sekunders nedtelling fra dommerinnkalling

- Banevandringsstid vist på skjermen 

- Informasjon om tid og straff sendt til skriver via pc programvare

- Konfigurasjonsmeny

- Vis lysstyrke

- Makstid kan legges inn

- 0,01 eller 0,001 sekunders tidsvisning


ART NR CRN03


Pris kr. 23.000,-

Basic CANometer - Trådløs
Basic CANometer - Trådløs
Basic CANometer - Trådløs
Basic CANometer - Trådløs
Basic CANometer - Trådløs
Basic CANometer - Trådløs
Basic CANometer - Trådløs
Basic CANometer - Trådløs
Basic CANometer - Trådløs
Basic CANometer - Trådløs
Basic CANometer - Trådløs
Basic CANometer - Trådløs
Basic CANometer - Trådløs
Basic CANometer - Trådløs

Basic CANometer - Trådløs


Elektronisk tidtaker med grunnleggende funksjoner for agilitykonkurranser.

LED-skjerm med høy lysstyrke, selv med sollys.

Trådløs, opptil 60 meters dekning.


  INKLUDERER:

- 1 x Høy lysstyrke, liten skjerm

- 1 x Stativ

- 2 x trådløse celler

- 2 x batterier og ladere

- 2 x reflekser

- Transportpose


  KJENNETEGN:

- Trådløse følere med statuskontroll

- Batterilevetid opptil 8 timer

- Feil på følere vist på skjermen

- 1 sekund vakttid


ART NR CRN02


Pris kr. 25.000,-

Video av Basic CANometer - Trådløs

Advanced CANometer - Trådløs Compact
Advanced CANometer - Trådløs Compact
Advanced CANometer - Trådløs Compact
Advanced CANometer - Trådløs Compact
Advanced CANometer - Trådløs Compact
Advanced CANometer - Trådløs Compact
Advanced CANometer - Trådløs Compact
Advanced CANometer - Trådløs Compact

Advanced CANometer - Trådløs Compact

Eksklusiv design for agility.

Laget i Spania. 

Trådløst system med PC-programvare og fjernkontroll.


  INKLUDERER:

- 1 x Stor skjerm med høy lysstyrke

- 1 x Stativ

- 2 x trådløse celler

- 2 x batterier og ladere

- 2 x reflekser

- Transportpose


  KJENNETEGN:

- Trådløse følere med statuskontroll

- Batterilevetid opptil 8 timer

- Føler feil vist på skjermen

- Feil og vegring kan vist på skjermen

- Timer tilbakestilt fra “Virtual Button Pannel”

- 15 sekunders nedtelling ved dommerinnkalling

- Nedtelling av banevandrinstid kan vist på skjermen

- Informasjon om tid og straff kan sendt til skriver med pc programvare

- Konfigurasjonsmeny

- Vis lysstyrke

- Makstid kan legges inn

- 0,01 eller 0,001 sekunders tidsvisning


ART NR CRN04


Pris kr. 25.000,-


Advanced CANometer - Trådløs Full
Advanced CANometer - Trådløs Full
Advanced CANometer - Trådløs Full
Advanced CANometer - Trådløs Full
Advanced CANometer - Trådløs Full
Advanced CANometer - Trådløs Full
Advanced CANometer - Trådløs Full
Advanced CANometer - Trådløs Full
Advanced CANometer - Trådløs Full
Advanced CANometer - Trådløs Full

Advanced CANometer - Trådløs Full

Eksklusiv design for agility.

Laget i Spania.

Fullt trådløst system med PC-programvare.


  INKLUDERER:

- 1 x Stor skjerm med høy lysstyrke

- 1 x Stativ

- 2 x trådløse sensorer med 2 celler hver i variabel høyde 

- 2 x batterier og ladere

- 2 x store reflekser

- 2 x tilkoblingskabler (20 meter)

- Transportpose


  KJENNETEGN:

- Trådløse følere med statuskontroll

- Batterilevetid opptil 30 timer

- Feilmeldinger vist på skjermen

- Feil og vegring/disk kan vist på skjermen

- 15 sekunders nedtelling ved dommerinnkalling

- Nedtelling banevandringstid vist på skjermen

- Informasjon om tid og feil til skriver via pc programvare

- Timer Reset fra Wireless Button Pannel

- Konfigurasjonsmeny

- Vis lysstyrke

- Konfigurerbar vakttid

- 0,01 eller 0,001 tidsvisning

'

ART NR CRN05


Pris kr, 44.500,-

Video Advanced CANometer - Trådløs Full

Copyright © All Rights Reserved.